Amusement Devices Inc.

Apr 8, 2021

League ID: 04   Wednesday Kk-Kim Open Pool


I.D.

Team Name

Wins

Losses
W L
04/07/21

Percent
8 Ball
Break
8 Ball
Run
Total
Games
Forfeit
Wins
Forfeit
Losses
0031 X BAR-JESSE
851-2846  Jesse Moes
115 41
10 2
.737 1 9 156 .0 .0
0029 BENCHWARMER'S
850-2975  Rick Schuh
90 66
7 5
.577 0 6 156 .0 .0
0033 ROSEHILL
470-2656  Andy Schmitt
89 67
2 10
.571 1 5 156 .0 .0
0034 TIGER'S -BECKY
464-0776  Becky Propson
84 72
5 7
.538 1 7 156 .0 .0
0026 X BAR-JIM
858-0513  Jim Kaczmarck
82 74
6 6
.526 0 1 156 .0 .0
0035 PORK'S
740-9680  Joe Jacobson
77 79
6 6
.494 4 0 156 .0 .0
0032 HARDWARE STORE
213-4426  Gus Horn
68 88
7 5
.436 0 10 156 .0 .0
0030 CALMES-GREG
707-3259  Greg Seiler
65 91
6 6
.417 0 1 156 .0 .0
0027 CALMES-CORY
850-6187  Cori Schiltz
57 99
6 6
.365 1 2 156 .0 .0
0028 TIGER'S-KAY
915-2907  Kay Dercks
53 103
5 7
.340 0 0 156 .0 .0


X BAR-JESSE 1ST PLACE, BENCHWARMER'S 2ND PLACE 2ND HALFIndividual StatisticsPlayer
I.D.

Name
Team
I.D.
Single
Wins
Double
Wins

Points

Avgerage
Points

Games
8 Ball
Break
8 Ball
Run
3376 Hansen, Phil 0026 45 29 119 4 135    
4819 Joosten, Bill 0026 30 24 84 4 105   1
3924 Kaczmarek, Jim 0026 38 33 109 4 135   1
2161 Vissers, Al 0026 7 4 18 3 30    
 

Total Players on Team: 4

  120 90 330 15 405 0 2
                   
0251 Feavel, Luke 0027 27 21 75 3 135   2
2622 Propson, Terry 0027 29 22 80 3 115    
4384 Schiltz, Cory 0027 38 22 98 4 130 2 2
3269 Waegli, Steve 0027 4 3 11 2 25    
 

Total Players on Team: 4

  98 68 264 12 405 2 4
                   
1558 Altier, Traci 0028 26 6 58 4 80    
4070 Blaese, Traci 0028              
0001 Dercks, Kay 0028 19 10 48 2 105    
5328 Subs, Subs 0028 5 1 11 6 10   1
0318 Timm, Bonnie 0028 18 8 44 3 85    
3845 Wydeven, Julie 0028 21 10 52 2 120    
5107 Zimmer, Joe 0028 1 1 3 3 5    
 

Total Players on Team: 7

  90 36 216 20 405 0 1
                   
4354 Betters, Jon 0029 3 1 7 2 15    
0181 Betters, Tony 0029 43 24 110 5 120   4
2760 Kaye, Chris 0029 35 25 95 4 120   2
3621 Schuh, Brian 0029 8 4 20 4 25    
0180 Schuh, Rick 0029 39 27 105 4 120   2
5338 Subs, Subs 0029   1 1 1 5    
 

Total Players on Team: 6

  128 82 338 20 405 0 8
                   
2883 Blahnik, Jim 0030 14 6 34 4 40    
4149 Carter, James 0030 3 1 7 7 5    
1355 Diermeier, Ian 0030 4 3 11 3 20    
2491 Seiler, Andrew 0030 32 19 83 4 100 1  
3480 Seiler, Greg 0030 33 19 85 4 110   2
1360 Smith, Scott 0030 29 18 76 3 130   1
5163 Subs, Subs 0030              
 

Total Players on Team: 7

  115 66 296 25 405 1 3
                   
4108 Altmann, Mike 0031 61 34 156 6 135   12
2366 Fiestadt, Dave(Stat) 0031 50 36 136 5 135   3
4002 Hackel, Joe 0031 3 2 8 8 5    
4006 Moes, Jesse 0031 49 32 130 5 120 1 3
5327 Subs, Subs 0031 3 4 10 5 10    
 

Total Players on Team: 5

  166 108 440 29 405 1 18
                   
4857 Blumreich, Josh 0032 1   2 2 5   1
2474 Horn, Joe(Gus) 0032 59 31 149 6 135   14
1454 Horn, Marie 0032 14 21 49 2 130    
1836 Horn, Mike 0032 1 2 4 2 10    
3960 Tank, Ryan 0032 20 26 66 3 125   1
 

Total Players on Team: 5

  95 80 270 15 405 0 16
                   
0091 Buksyk, Brian 0033 1 2 4 4 5    
4352 Hennes, Kurt 0033 51 33 135 5 135 1 9
4827 Lampe, Mike 0033 5 2 12 4 15    
3353 Schmitt, Andy 0033 48 33 129 5 135   3
5230 Schumann, Brian(Bj) 0033 24 21 69 4 85   1
5314 Subs, Subs 0033 10 11 31 5 30    
 

Total Players on Team: 6

  139 102 380 27 405 1 13
                   
2012 Beschta, Tom 0034 6 2 14 7 10   2
4400 Langenhuizen, Luann 0034 23 19 65 3 105   1
2608 Langenhuizen, Mark(Cowboy) 0034 25 15 65 7 50   3
2367 Moes, Zandy 0034 17 14 48 3 70    
0003 Propson, Becky 0034 53 30 136 5 125 1 5
1052 Ruhland, Leon 0034 21 12 54 6 45   3
 

Total Players on Team: 6

  145 92 382 31 405 1 14
                   
0942 Bootz, Pete(Bud) 0035 13 5 31 4 40 2  
0902 Casey, Mark 0035 26 27 79 3 135    
0472 Jacobson, Joe 0035 42 31 115 5 120 2 1
0451 Jacobson, Kurt 0035 1   2 2 5    
5341 Subs, Subs 0035 1   2 2 5    
0567 Voet, Bob(Bass) 0035 35 22 92 5 95 2 1
4598 Welhouse, Joe 0035 1 1 3 3 5    
 

Total Players on Team: 7

  119 86 324 24 405 6 2